OXINE NAKLO-2

OXINE® er en svært effektivt kjemikalie som er miljøvennlig.
Det er ikke giftig i brukerkonsentrasjonen og etterlater seg ikke farlige restprodukter etter behandlingen, kun salter av natrium og klorid som vi bruker daglig.
OXINE® er Natriumkloritt [NaClO2] som leveres i form av en 2% løsning og har vært på markedet i USA i over 40 år.

pdf-fil Analyserapport - Før og etter bruk av OXINE i jacuzzi/boblebad

pdf-fil HMS Datablad - Sikkerhetsdatablad for OXINE

Oxine® NAKLO-2

De fleste svømmebasseng og jacuzzi/boblebad benytter vanlig klor til desinfisering og vannbehandling. Det avslører seg ved at man ofte får en markant lukt og smak av klor.

Klor er et middel som er viden kjent for sin desinfisering av vann og vannsystemer, men den har også evnen til å danne en del uønskede kjemiske forbindelser i kontakt med organisk materiale. Eksempler på dette er trihalometan (THM) som er kreftfrembringende.

Et ekstremt godt alternativ til å benytte klor er å benytte klordioksid (Oxine) som fungerer på en helt annen måte, og som er opp mot 100 ganger så effektivt mot de fleste bakterier. Bruken er noe dyrere, men gir et vesentlig bedre miljø både i og over vannet.

 

Fordelene med å bruke Oxine er mange

 • Svært effektivt desinfiserings- og oksyderingsmiddel
 • Bakterier blir ikke resistente mot klordioksid
 • Ikke korrosivt
 • Sluttproduktet er H2O (vann) og saltforbindelser av typen NaCl (koksalt)
 • Etterlater ikke klorin i vannet
 • Ingen klorlukt i lokalene
 • Svært svak løsning gir effektiv behandling
 • Vannet smaker ikke av klor

 

Desinfisering med OXINE®

OXINE® er et av de mest effektive desinfiseringsmidler på markedet. Dette har blitt vist gjennom omfattende uavhengige tester i USA, utført av The University of Oklahoma.

Kjemikalien leveres som en stabilisert løsning som NaClO2 konsentrasjon, på 2%. Løsningen aktiviseres ved å tilsette små mengder aktivator før den tilsettes vannet. Konsentrasjonen i vannet vil normalt ligge på mindre enn 5 ppm (parts per million).

 

Aktivert OXINE har følgende karakteristiske egenskaper

 • Ekstremt sterk mikrobiologisk aktivitet mot et vidt spekter av bakterier, virus og soppsporer
 • Aktiv over et stort pH område, fra 1 til 10
 • Svært lav korrosivitet ved brukerløsningene
 • Løst i vannet som ClO2 gass, noe som gjør at den kommer lett til på vanskelige områder
 • Nøytraliseres ikke av organisk materiale
 • Danner ikke giftige klorerte biprodukter eller klor ved normal bruk
 • Ekstremt aktiv til å bryte ned biofilm som dannes i alle vannsystemer. Biofilmen er bakterienes ynglingsområder. Ved å fjerne denne fjernes kimen til bakterievekst.
 • Bakteriene blir ikke resistente over tid mot ClO2
 • 10 ganger så stor løselighet i vann som klor
 • Tørker ikke ut huden
 • Ved bruksløsninger avgis ikke fri klor som skaper klorlukt i omgivelsene. Derimot bidrar den til et luktfritt miljø ved at den dreper mikroorganismer som er med på å skape uønsket lukt

 

Ønsker du tilbud på OXINE NAKLO-2, eller bare mer informasjon? Send oss en mail eller ring oss!
Trykk her for å se vår kontaktinformasjon

Behandling av basseng

Behandling av basseng

Oxine gir et eksepsjonelt rent miljø

Exair Adjustable Air Amplifiers

Behandling av jacuzzi/boblebad

Behandling av jacuzzi