OXINE Vannrensing

OXINE® er en svært effektivt kjemikalie som er miljøvennlig.
Det er ikke giftig i brukerkonsentrasjonen og etterlater seg ikke farlige restprodukter etter behandlingen, kun salter av natrium og klorid som vi bruker daglig.
OXINE® er Natriumkloritt [NaClO2] som leveres i form av en 2% løsning og har vært på markedet i USA i over 40 år.

pdf-fil Dokumentert effektivitet - OXINE

pdf-fil HMS Datablad - Sikkerhetsdatablad for OXINE

Oxine® Vannrensing

Alle flater som vann kommer i kontakt med vil bli utsatt for mikroorganismer som over tid kan være skaldlig.
I bedrifter som produserer næringsmidler stilles det derfor strenge krav til daglig renhold av lokaler og åpne flater.

Når det gjelder de flatene som ikke ligger lett tilgjengelig, som innvendige overflater i tilførselsrørene, får disse liten eller ingen oppmerksomhet.
Listeria er en bakterie som finnes i alle vannkilder og denne vil kunne formere seg på disse flatene, og være med på å danne en biofilm hvor alle typer bakterier vil trives.
Man vet at av alle bakterier som opptrer i en næringsmiddelbedrift så er kilden til over 50% av disse interne, og det er sannsynlig at en vesentlig del av dette har sitt utspring i bedriftens rørsystem.

Termek har levert en rekke anlegg hvor alt vannet inn til bedriften behandles med OXINE og man ser at dette har en merkbar effekt på kvaliteten på bedriftens interne renhold.

Oxine, som Termek Technology leverer, er et av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet.
Det etterlater ingen giftige restprodukter etter behandlingen, kun salter av natrium og klorid som vi bruker daglig.
Konsentrasjonen som benyttes til vannrensing og rensing av rør er mindre enn 5 ppm (1 ppm = 1 tusendels gram pr. liter), så kostnadene for behandling av store vannvolumer er relativt små.

Du kan se hvor god effekt Oxine har i pdf dokumentet øverst på siden her (dokumentert effektivitet - Oxine)

 

Ønsker du tilbud på et vannrenseanlegg, eller bare mer informasjon? Send oss en mail eller ring oss!
Trykk her for å se vår kontaktinformasjon

 

Under ser du noen bilder av anlegg vi har levert. Hvert anlegg blir skreddersydd til kunden og deres behov.
Trykk på bildene for å se de i fullversjon!

Et eksempel på et vannrenseanlegg

Et eksempel på et vannrenseanlegg

Tilkoblingspunkt til hovedvannledning

Tilkoblingspunkt til hovedvannledning

Vannrenseanlegg, Lørenskog Kommune

Vannrenseanlegg, Lørenskog Kommune